Chính sách vận chuyển

1. Mục đích:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua thuốc tại www.viethealthcaeclinic.com

2. Phạm vị áp dụng:
  • Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng mua thuốc và hàng hóa tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Healthcare.
  • Khu vực áp dụng: Giao hàng miễn phí toàn quốc, không giới hạn giá trị đơn hàng.