Teo cơ chân tay: Khả năng máu không thể lưu thông tới chân tay