Team

BS. THÁI VĂN THÀNH

Nội tổng quát

BS. NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Sản phụ khoa

CN. NGUYỄN THẢO HIỀN

Xét nghiệm

BS CKI. NGUYỄN NGỌC ĐỨC

Da liễu - Thẩm mỹ

ThS. NGÔ THANH HỮU

Xét nghiệm

BS.CKI. NGÔ THANH GIANG

Sản phụ khoa

BS.CKII. LÝ NGỌC ĐIỆP

Khoa Tai mũi họng - Tạo hình thẩm mỹ

Bs. CKII. LÂM KIM PHƯỢNG

Nội tổng quát

BS.CKI. NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Chẩn đoán hình ảnh

Ts.Bs. NGUYỄN TRỌNG MINH

Khoa Tai mũi họng