ThS.BS. VÕ THANH MINH

ThS.BS. VÕ THANH MINH

Position: Nội tổng quát - Nội soi tiêu hóa
Phone: 0383158179
Categories: Nội soi Tiêu hóa Tiền mê, Nội tổng quát