Thái Thành

XÉT NGHIỆM COVID-19 TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIỆT HEALTHCARE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIỆT HEALTHCARE TRIỂN KHAI 2 KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM COVID-19 – Test nhanh kháng nguyên COVID-19: Thời gian trả kết quả trong khoảng 15 đến 30 phút sau khi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.  – Xét nghiệm khẳng định Realtime RT-PCR (Giấy chứng nhận đủ năng lực xét […]