ThS.BS. VÕ THANH MINH

Nội tổng quát - Nội soi tiêu hóa

Ts.Bs. NGUYỄN TRỌNG MINH

Khoa Tai mũi họng

BS.CKI. VŨ NGỌC ANH

Chẩn đoán hình ảnh

Bs. CKII. LÂM KIM PHƯỢNG

Nội tổng quát

BS.CKII. LÝ NGỌC ĐIỆP

Khoa Tai mũi họng - Tạo hình thẩm mỹ

BS.CKI. NGÔ THANH GIANG

Sản phụ khoa

BS CKI. NGUYỄN NGỌC ĐỨC

Da liễu - Thẩm mỹ

BS. THÁI VĂN THÀNH

Nội tổng quát - Nội Soi Tiêu Hóa