viemamidan

Những điều cần biết về Viêm Amidan tái phát .

1. Viêm amidan tái phát là gì? Viêm amidan được chia thành ba loại, phụ thuộc vào tần suất xuất hiện viêm amidan và thời gian kéo dài: Viêm amidan tái phát: bao gồm các trường hợp triệu chứng kéo dài từ ba ngày đến khoảng hai tuần. Viêm amidan tái phát: xảy ra khi […]