TRANG THIẾT BỊ PHÒNG XÉT NGHIỆM VIỆT HEALTHCARE

TRANG THIẾT BỊ PHÒNG XÉT NGHIỆM VIỆT HEALTHCARE

Chia sẻ:

HỆ THỐNG MÁY XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

REAL-TIME PCR


 

Máy test hơi thở tìm vi khuẩn HP Dạ Dày C13 Kibion nhập từ Đức

Máy xét nghiệm Miễn Dịch

Máy xét nghiệm Sinh Hóa

Máy xét nghiệm Huyết Học

Máy xét nghiệm Điện Giải Đồ

Máy xét nghiệm Giun, Sán, Nước Tiểu

Máy xét nghiệm Đông Máu, Nước Tiểu

Tủ an toàn sinh học Cấp 2

HỆ THỐNG MÁY XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

REAL-TIME PCR


 

Máy test hơi thở tìm vi khuẩn HP Dạ Dày C13 Kibion nhập từ Đức

Máy xét nghiệm Miễn Dịch

Máy xét nghiệm Sinh Hóa

Máy xét nghiệm Huyết Học

Máy xét nghiệm Điện Giải Đồ

Máy xét nghiệm Giun, Sán, Nước Tiểu

Máy xét nghiệm Đông Máu, Nước Tiểu

Tủ an toàn sinh học Cấp 2

TIN TỨC MỚI

ĐĂNG KÝ KHÁM

    BÀI VIẾT LIÊN QUAN